Yesto Maya Lyrics – Pratap Das, Benisha Poudel

Yesto Maya lyrics & song details: Nepali Song Yesto Maya is sung by Pratap Das, Benisha Poudel & the lyrics are

Read more

Makuri Lyrics – Samir Acharya, Roshani Thapa, Mr. RJ

Makuri lyrics & song details: Nepali Song Makuri is sung by Samir Acharya, Roshani Thapa, Mr. RJ & the lyrics are

Read more

Jhamkya Bulaki Lyrics – Tek BC Asmita Adhikari

Jhamkya Bulaki lyrics & song details: Nepali Song Jhamkya Bulaki is sung by Tek BC Asmita Adhikari & the lyrics are

Read more