Timi Bhayera lyrics – Akash Khadka X Samir Shrestha

Timi Bhayera lyrics & song details: Nepali Song Timi Bhayera is written, and sung by Akash Khadka X Samir Shrestha. Song

Read more

Birami lyrics – Aasis Rana (Laure)

Birami lyrics & song details: Nepali Song Birami is written, and sung by Aasis Rana (Laure). The music in this song

Read more

Dhunge Dhara lyrics – Surya Khadka & Rachana Rimal

Dhunge Dhara lyrics & song details: Nepali Song Dhunge Dhara is sung by Surya Khadka & Rachana Rimal & the lyrics

Read more

Aago Bina Bidi Jaldaina lyrics – Shanti Shree Pariyar, Prabin Bedwal

Aago Bina Bidi Jaldaina lyrics & song details: Nepali Song Aago Bina Bidi Jaldaina is sung by Shanti Shree Pariyar, Prabin

Read more

Chulbul Chulbul lyrics – Sujan Chapagain, Sunita Thegim

Chulbul Chulbul lyrics & song details: Nepali Song Chulbul Chulbul is sung by Sujan Chapagain, Sunita Thegim & the lyrics are

Read more

Timi Sanga lyrics – Subash Okhey & Asmita Adhikari

Timi Sanga lyrics & song details: Nepali Song Timi Sanga is sung by Subash Okhey & Asmita Adhikari & the lyrics

Read more

Oye Kamala lyrics – Dr. Ramkrishna Niraula, Kabya Acharya

Oye Kamala lyrics & song details: Nepali Song Oye Kamala is sung by Dr. Ramkrishna Niraula, Kabya Acharya & the lyrics

Read more

A Mero Hajur lyrics – Ravi Oad & Sunita Karki

A Mero Hajur lyrics & song details: Nepali Song A Mero Hajur is sung by Ravi Oad & Sunita Karki &

Read more