Kaha Ho Timro Mawal lyrics – Ritu Kandel & Shirish Devkota

Kaha Ho Timro Mawal lyrics & song details: Nepali Song Kaha Ho Timro Mawal is sung by Ritu Kandel & Shirish

Read more

Mutuko Tukura lyrics – Ram Kumar Nepali, Sharada Rasaili, and Amrit Bharati

Mutuko Tukura lyrics & song details: Nepali Song Mutuko Tukura is sung by Ram Kumar Nepali, Sharada Rasaili, and Amrit Bharati

Read more

Bandipuraima lyrics – Prem Raja Mahat & Shanti Shree Pariyar

Bandipuraima lyrics & song details: Nepali Song Bandipuraima is sung by Prem Raja Mahat, Shanti Shree Pariyar & the lyrics are

Read more

Choli Dhakale lyrics – Devi Gharti, Amrita Nepali, Sachin Bhattarai & Hariram Pariyar

Choli Dhakale lyrics & song details: Nepali Song Choli Dhakale is sung by Devi Gharti, Amrita Nepali, Sachin Bhattarai & Hariram

Read more

Sanbabu lyrics – Kulendra Bishwakarma, Shanti Shree Pariyar

Sanbabu lyrics & song details: Nepali Song Sanbabu is sung by Kulendra Bishwakarma, Shanti Shree Pariyar & the lyrics are written

Read more

Nambari Kheladi lyrics – Dhwaj Mahara, Pansara Thapa

Nambari Kheladi lyrics & song details: Nepali Song Nambari Kheladi is sung by Dhwaj Mahara, Pansara Thapa & the lyrics are

Read more

Aadhikhola Salala lyrics – Suraj Shrestha, Manjali Basyal

Aadhikhola Salala lyrics & song details: Nepali Song Aadhikhola Salala is sung by Suraj Shrestha, Manjali Basyal & the lyrics are

Read more

Hatiyar lyrics – Ganesh Adhikari, Shanti Shree Pariyar

Hatiyar lyrics & song details: Nepali Song Hatiyar is sung by Ganesh Adhikari, Shanti Shree Pariyar & the lyrics are written

Read more