Man Bhulchha lyrics – Prakash Dutraj & Shanti Shree Pariyar

Man Bhulchha lyrics & song details: Nepali Song Man Bhulchha is sung by Prakash Dutraj & Shanti Shree Pariyar & the

Read more

Kaha Ho Timro Mawal lyrics – Ritu Kandel & Shirish Devkota

Kaha Ho Timro Mawal lyrics & song details: Nepali Song Kaha Ho Timro Mawal is sung by Ritu Kandel & Shirish

Read more

Mitho Mitho Basana lyrics – Ramji Khand & Maya Parde

Mitho Mitho Basana lyrics & song details: Nepali Song Mitho Mitho Basana is sung by Ramji Khand & Maya Parde &

Read more

Mutuko Tukura lyrics – Ram Kumar Nepali, Sharada Rasaili, and Amrit Bharati

Mutuko Tukura lyrics & song details: Nepali Song Mutuko Tukura is sung by Ram Kumar Nepali, Sharada Rasaili, and Amrit Bharati

Read more

Bandipuraima lyrics – Prem Raja Mahat & Shanti Shree Pariyar

Bandipuraima lyrics & song details: Nepali Song Bandipuraima is sung by Prem Raja Mahat, Shanti Shree Pariyar & the lyrics are

Read more

Choli Dhakale lyrics – Devi Gharti, Amrita Nepali, Sachin Bhattarai & Hariram Pariyar

Choli Dhakale lyrics & song details: Nepali Song Choli Dhakale is sung by Devi Gharti, Amrita Nepali, Sachin Bhattarai & Hariram

Read more

𝐏𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐡𝐞𝐮𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐫 𝟐 𝐁𝐚𝐫𝐤𝐨 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐲𝐚𝐥𝐞 lyrics – Prabisha Adhikari, Roshan Sing

𝐏𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐡𝐞𝐮𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐫 𝟐 𝐁𝐚𝐫𝐤𝐨 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐲𝐚𝐥𝐞 lyrics & song details: Nepali Song 𝐏𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐡𝐞𝐮𝐦𝐚 𝐁𝐚𝐫 𝟐 𝐁𝐚𝐫𝐤𝐨 𝐂𝐡𝐡𝐚𝐲𝐚𝐥𝐞 is sung by

Read more

Sanbabu lyrics – Kulendra Bishwakarma, Shanti Shree Pariyar

Sanbabu lyrics & song details: Nepali Song Sanbabu is sung by Kulendra Bishwakarma, Shanti Shree Pariyar & the lyrics are written

Read more