A Jindagi 2 lyrics – Pramod Kharel

A Jindagi 2 lyrics & song details: Nepali Song A Jindagi 2 is sung by Pramod Kharel & the lyrics are

Read more

Kanchan Lyrics – Pratap Das, Prabisha Adhikari, Laxmi Khadka

Kanchan lyrics & song details: Nepali Song Kanchan is sung by Pratap Das, Prabisha Adhikari, Laxmi Khadka & the lyrics are

Read more

Manpareko Vena Lyrics – Kamala Ghimire, Badri Pangeni, Mohan Khadka

Manpareko Vena lyrics & song details: Nepali Song Manpareko Vena is sung by Kamala Ghimire, Badri Pangeni, Mohan Khadka & the

Read more