Ghar Kata Ho Bainiko (Launna Dajai Pirati) lyrics- Prakash Dutraj

Ghar Kata Ho Bainiko (Launna Dajai Pirati) lyrics & song details: Nepali Song Ghar Kata Ho Bainiko (Launna Dajai Pirati) is

Read more

Kanchan Lyrics – Pratap Das, Prabisha Adhikari, Laxmi Khadka

Kanchan lyrics & song details: Nepali Song Kanchan is sung by Pratap Das, Prabisha Adhikari, Laxmi Khadka & the lyrics are

Read more

Timrai Nam Ko Sindur Lyrics – Smita Dahal,Ravi Oad

Timrai Nam Ko Sindur lyrics & song details: Nepali Song Timrai Nam Ko Sindur is sung by Smita Dahal,Ravi Oad &

Read more