Chyappai Samayo lyrics – Karna Raj Giri

Chyappai Samayo lyrics & song details: Nepali Song Chyappai Samayo is sung by Karna Raj Giri & the lyrics are written

Read more

Kura Ho Sacho Lyrics – Shantim Koirala, Sumnima Singh

Kura Ho Sacho lyrics & song details: Nepali Song Kura Ho Sacho is sung by Shantim Koirala, Sumnima Singh & the

Read more

Nau Tale Gharko Lyrics – pratap Das, Tulasa Limbu

Nau Tale Gharko lyrics & song details: Nepali Song Nau Tale Gharko is sung by pratap Das, Tulasa Limbu & the

Read more

Piratiko Visa Lyrics – Sundar Vkt, Mamta Gurung

Piratiko Visa lyrics & song details: Nepali Song Piratiko Visa is sung by Sundar Vkt, Mamta Gurung & the lyrics are

Read more

Nachana Batuli Lyrics – Tanka Budathoki, Melina Rai

Nachana Batuli lyrics & song details: Nepali Song Nachana Batuli is sung by Tanka Budathoki, Melina Rai & the lyrics are

Read more