China ra jokhana lyrics – Tikaram kattel & Samikshya Adhikari

China ra jokhana lyrics & song details: Nepali Song China ra jokhana is sung by Tikaram kattel & Samikshya Adhikari &

Read more

Sano Chot lyrics – Urgen Dong and Asmita Adhikari

Sano Chot lyrics & song details: Nepali Song Sano Chot is sung by Urgen Dong, and Asmita Adhikari & the lyrics

Read more

Timrai Maya Kafi lyrics – Biswa Nepali, Diya Pokhrel

Timrai Maya Kafi lyrics & song details: Nepali Song Timrai Maya Kafi is sung by Biswa Nepali, Diya Pokhrel & the

Read more

Sworgaki Apsara lyrics – Sugam Pokharel, Anju Panta

Sworgaki Apsara lyrics & song details: Nepali Song Sworgaki Apsara is sung by Sugam Pokharel, Anju Panta & the lyrics are

Read more

Dharai Nakholi Lyrics – Roshan Adhikari , Samikshya Adhikari

Dharai Nakholi.. lyrics & song details: Nepali Song Dharai Nakholi.. is sung by Roshan Adhikari , Samikshya Adhikari & the lyrics

Read more

Timile Po sakeu ta Lyrics – Shiva Pariyar

Timile Po sakeu ta lyrics & song details: Nepali Song Timile Po sakeu ta (Aansuko Artha 3) is sung by Shiva

Read more

Ma Hidda Kheri Lyrics – Durga Kharel, Pratap Das

Ma Hidda Kheri lyrics & song details: Nepali Song Ma Hidda Kheri (KALE KETA 2) is sung by Durga Kharel, Pratap

Read more

Sanu Lyrics – Pratap Das, Samikshya Adhikari, Aayusha Gautam

Sanu lyrics & song details: Nepali Song Sanu is sung by Pratap Das, Samikshya Adhikari, Aayusha Gautam & the lyrics are

Read more