SHIVA TANDAVA STOTRAM – Uma Mohan

Shiva Tandava Stotram lyrics & song details: Hindi Song Shiva Tandava Stotram (Shiva Song) is sung by UMA MOHAN & the lyrics are written by Uma Mohan .

Song TitleShiva Tandava Stotram (Shiva Song)
SingerUMA MOHAN
LyricsUma Mohan

Shiva Tandava Stotram Lyrics

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले
गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम्
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्
जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी
विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि
धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके
किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम:
धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस्
फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि
क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि
जटा भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा
कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे
मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे
मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि
ॐ नमः शिवायः
सदा शिवम् भजाम्यहम्
सदा शिवम् भजाम्यहम्
ॐ नमः शिवायः
सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर
प्रसून धूलिधोरणी विधूस राङ्घ्रि पीठभूः
भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक…

Music Video

~~~~THE END~~~~

If you need chords, karaoke or translation please comment down 🙂
Thank you for reading the song “ Shiva Tandava Stotram Lyrics “(Shiva Song) sung by UMA MOHAN till the end.
If you have any comments, complains or Suggestions to Nepali Songs Lyrics please comment down
Or Email us at : [email protected]
Or Fill this contact form : Click here For Contact Form
Submit your lyrics, status or blog For promotion: Submit your content from here
~~Be social~~
Medium: https://medium.com/@NepaliSongsLyrics
Facebook: https://www.facebook.com/NpSongslyrics
Instagram: https://www.instagram.com/npsongslyrics/
Twitter: https://twitter.com/npsonglyrics
Sharing Is Caring,
SHARE THIS BEAUTIFUL LYRICS NOW!
Subscribe to our Newsletter From Comment or Footer section for recent updates (We Promise to send only Quality Emails)

Leave a Reply