Paani Chhamkine Lyrics – Samrat Chualagain, Rachana Rimal

Paani Chhamkine lyrics & song details: Nepali Song Paani Chhamkine is sung by Samrat Chualagain, Rachana Rimal & the lyrics are

Read more

Salai Chha Salai Lyrics – Durgesh Thapa, Yogesh Kaji

Salai Chha Salai lyrics & song details: Nepali Song Salai Chha Salai (Jai Shambho) is sung by Durgesh Thapa Yogesh Kaji

Read more

Pachutaunu Parla Lyrics – Cartoonz Crew Jr

Pachutaunu Parla lyrics & song details: Nepali Song Pachutaunu Parla is sung by Bal bahadur rajbnashi & the lyrics are written

Read more

Yesto Maya Lyrics – Pratap Das, Benisha Poudel

Yesto Maya lyrics & song details: Nepali Song Yesto Maya is sung by Pratap Das, Benisha Poudel & the lyrics are

Read more

Maaya Lyrics – Varsha Thapa

Maaya lyrics & song details: Nepali Song Maaya is sung by Varsha Thapa & the lyrics are written by Varsha Thapa

Read more

Sadi Malmal Lyrics – Krishna Karki, Smita Dahal

Sadi Malmal lyrics & song details: Nepali Song Sadi Malmal is sung by Krishna Karki, Smita Dahal & the lyrics are

Read more

Lali Othaima Lyrics – Swaroop Raj Acharya, Rachana Rimal

Lali Othaima lyrics & song details: Nepali Song Lali Othaima is sung by Swaroop Raj Acharya, Rachana Rimal & the lyrics

Read more

Yo Bichhod Ho Ki Maya Lyrics – Rachana Rimal, Roman Prakash

Yo Bichhod Ho Ki Maya lyrics & song details: Nepali Song Yo Bichhod Ho Ki Maya is sung by Rachana Rimal

Read more